Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/08/2020 in all areas

  1. 1 point
    Przecież ktoś kto wpisze w forum słowo "miraż" jej nie znajdzie. Skoro w 2011 była nazwana Crackling Flowers a teraz "Miraż" to powątpiewam, że ma identyczne efekty jak te sprzed 19 lat...
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...