Skocz do zawartości


Dołączona grafika


Dołączona grafika


Zdjęcie

Dokumentacja organizacyjno-techniczna pokazu.


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 zk1959

zk1959

    Profi

  • Profi
  • 386 postów

Napisano 16 styczeń 2009 21:53

Dokumentacja organizacyjno-techniczna pokazu.

1/
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 28 lipca 2005 r.
w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
(Dz.U. Nr 158, poz. 1328)
http://prawo.lex.pl/...u/2005/1328.htm

2/
Nas interesuje w szczególności:

§ 8.
1. Prowadząc prace z użyciem materiałów wybuchowych, które są pokazem pirotechnicznym, opracowuje się dokumentację organizacyjno-techniczną pokazu pirotechnicznego, zwanego dalej "pokazem".
2. Dokumentacja organizacyjno-techniczna pokazu, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności następujące elementy i informacje:
1/ nazwę wykonawcy pokazu i jego siedzibę;
2/ datę i czas trwania pokazu;
3/ kserokopię koncesji lub pozwolenia wojewody, upoważniającego wykonawcę do wykonywania pokazów;
4/ imię, nazwisko oraz podpis osoby opracowującej dokumentację organizacyjno-techniczną pokazu oraz kserokopię posiadanego przez tę osobę zaświadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 2;
5/ imię i nazwisko osoby nadzorującej realizację pokazu, kserokopię posiadanego przez tę osobę zaświadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 2, oraz numer telefonu kontaktowego;
6/ masę netto wyrobów pirotechnicznych przewidzianych do odpalenia z podziałem na klasy i podklasy według ADR;
7/ określenie systemu odpalania ładunków pirotechnicznych oraz zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla tego systemu, w szczególności biorąc pod uwagę sieci energetyczne, elektryczne trakcje kolejowe, przekaźniki telekomunikacyjne;
8/ dane dotyczące systemu zabezpieczeń terenu pokazu od momentu dostarczenia wyrobów pirotechnicznych do zakończenia kontroli terenu po pokazie;
9/ osoby odpowiedzialne za sprawdzenie terenu po zakończeniu pokazu i unieszkodliwienie niewypałów i niewybuchów pirotechnicznych;
10/ zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i sytuacji awaryjnych.
3. Minimalne odległości usytuowania publiczności w stosunku do odpalanych ładunków pirotechnicznych na terenie pokazu określa załącznik do rozporządzenia.
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych